COMUNA BUNEȘTI

Consultare publică în cadrul proiectului Plan Urbanistic General al Comunei Bunești

25 iunie 2024

În cadrul procesului de consultare a populaţiei pentru elaborarea Planului Urbanistic General al Comunei Bunești din Județul Suceava, vă invităm să completați chestionarul online, fie prin accesarea link-ului de mai jos, fie prin scanarea codului QR din colțul din dreapta sus: https://survey.alchemer.eu/s3/90719513/Studiu-sociologic-Bunesti-Suceava.

Chestionarul se realizează în cadrul Contractului de servicii nr.74 din 10.01.2024 încheiat în cadrul proiectului ”Elaborarea în format digital a documentației de amenajarea teritoriului și de urbanism” finanțat prin PNRR C10 – Fond local I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, se adresează tuturor locuitorilor Comunei Bunești şi are ca obiective identificarea gradului de mulțumire privind locuirea şi cunoaşterea percepţiei populaţiei cu privire la dezvoltarea actuală a localităţii.

Totodată, studiul vizează aşteptările şi necesităţile locuitorilor prin raportare la dezvoltarea ulterioară a comunei.

Rezultatele acestui chestionar vor fi prelucrate şi analizate în cadrul unui studiu sociologic.

Vă adresăm rugămintea de a transmite acest chestionar şi altor persoane cunoscute din Comuna Bunești.

În acest fel devine posibilă colectarea a cât mai multor opinii care să genereze o imagine cuprinzătoare despre gradul de mulțumire privind locuirea în Bunești.

Primăria Comunei Bunești a demarat procesul de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei.

În prezent, proiectul se află în faza de analiză-diagnostic pe baza căreia, în etapele următoare, se vor defini direcțiile de dezvoltare a localităților componente și se vor preciza condițiile de construibilitate.

În conformitate cu reglementările stipulate în ”Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism”, locuitorii Comunei Bunești sunt informaţi şi consultaţi cu scopul implicării lor active pe tot parcursul desfăşurării proiectelor, încurajându-se exprimarea opiniilor privind dezvoltarea localităţii.

Vă mulțumim anticipat pentru efortul şi sprijinul acordat acestui demers.

Last modified: 3 iulie 2024

Comments are closed.