COMUNA BUNEȘTI

Concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante

6 octombrie 2023

Școala Gimnazială ”Artur Gorovei” Bunești, cu sediul în comuna Bunești, str. Eroilor, nr. 26, jud. Suceava, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor clădiri
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 0.5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Personal nedidactic la Grădinița cu Program Normal Petia
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată/

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
• Studii: medii
• Vechimea minimă în munca: 1 an

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 03.10.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Bunești, str. Eroilor, nr. 26, jud. Suceava, până la data de: 17.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 19.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 20.10.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 23.10.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 24.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 25.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 25.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 26.10.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea probei practice 27.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 27.10.2023, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 30.10.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 30.10.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 30.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.scoalaarturgoroveibunesti.ro, persoană de contact: Ciornei Gabriela -funcția secretar, având numărul de telefon 0746.159.124.

Sau accesați linkul de aici

Last modified: 6 octombrie 2023

Comments are closed.