COMUNA BUNEȘTI

COMUNICAT DE PRESĂ

2 mai 2023

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Primăria Comunei Bunești, județul Suceava, anunță demararea proiectului ”Elaborarea în format digital a documentației de amenajarea teritoriului și de urbanism – Plan Urbanistic General pentru comuna Bunești, județul Suceava”, Contract de finanțare nr. 131633 din 21.11.2022, cod C10-I4-73.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni de la data semnării contractului, cu finalizare la 18 decembrie 2025.

Obiectivul proiectului vizează elaborarea Planului Urbanistic General, în format GIS, la nivelul comunei Bunești și realizarea a 2 stații de reîncărcare a mașinilor electrice.

Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Foldul local,  Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în formă GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană și Investiția I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

Valoarea totală a proiectului este de 956.971,82 lei (inclusiv TVA) din care 689.178,00 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă (investiția C10-I.4 în valoare de 443.043,00 lei, Investiția C10-I1.3 în valoare de 246.135,00 lei) și 130.943,82 lei reprezintă valoarea TVA aferentă chetuielilor eligibile din PNRR, pentru ambele tipuri de investiții. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de UAT Comuna Bunești.

Last modified: 2 mai 2023

Comments are closed.