COMUNA BUNEȘTI

COMUNICAT DE PRESĂ

26 aprilie 2023

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Primăria Comunei Bunești, județul Suceava, anunță demararea proiectului ”Implementarea sistemelor inteligente de management local în comuna Bunești, județul Suceava”, Contract de finanțare nr. 143793 din 19.12.2022, cod C10-I1.2-97.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni de la data semnării contractului, cu finalizare la 11 ianuarie 2025.

Obiectivul proiectului vizează implementarea de sisteme inteligente de management local prin dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin specializate pentru digitalizarea administrației publice locale.

Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Foldul local,  Investiția I.1.2- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

Valoarea totală a proiectului este de 2.039.014,32 lei (inclusiv TVA) din care 1.598.745,28 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă și 303.761,60 reprezintă valoarea TVA aferentă chetuielilor eligibile din PNRR. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de UAT Comuna Bunești.

Persoana de contact: Gorgan Daniela

Email: daniela.gorgan@gmail.com

Telefon 0741 963131

Last modified: 26 aprilie 2023

Comments are closed.