COMUNA BUNEȘTI

Afișarea Publică a DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI pentru sectorul cadastral Nr.20

3 martie 2023

            OCPI Suceava anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 20 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 09.03.2023
Data de sfârșit a afișării: 07.05.2023

Adresa locului afișării publice: Primăria Bunești, județul Suceava.

Repere pentru identificarea locației: zona centrală.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse Ia sediul Primăriei Bunești.
Alte indicații utile pentru cei interesați:

Informațiile privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI Ia adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Documentul se poate accesa aici.

Last modified: 3 martie 2023

Comments are closed.