COMUNA BUNEȘTI

Înștiințarea proprietarilor și a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 21 din UAT Bunești

6 februarie 2023

Vă înștiințăm că Ia data de 10.02.2023 se publică documentele tehnice ale
cadastrului aferente proprietăților din sectorul cadastral nr. 21 UAT Bunești. Datele
referitoare Ia imobilul/imobilele pe care le dețineți în sectoarele cadastrale sunt
afișate Ia sediul Primăriei Bunești, județul Suceava.
În vederea verificării datelor publicate, vă rugăm să vă prezentați Ia locul
publicării.
Puteți depune Cerere de rectificare dacă informațiile referitoare Ia imobilul
deținut nu sunt corecte, în termen de 60 zile de Ia data publicării, Ia Comisia de
soluționare a cererilor de rectificare ce va funcționa Ia sediul Primăriei Bunești,
precum și pe site-ul ANCPI.
Cererea de rectificare va fi însoțită de documente doveditoare și va fi
înregistrată de către Comisia de soluționare a cererilor de rectificare, iar
dumneavoastră primiți o copie a acesteia cu numărul de înregistrare.

Documentul se poate accesa aici.

Last modified: 7 februarie 2023

Comments are closed.