COMUNA BUNEȘTI

Afișarea Publică a DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI pentru sectorul cadastral Nr.21

6 februarie 2023

OCPI Suceava anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr. 21
pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Data de început a afișării: 10.02.2023
Data de sfârșit a afișării: 10.04.2023


Adresa locului afișării publice: Primăria Bunești, județul Suceava.


Repere pentru identificarea locației: zona centrală.


Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse Ia sediul Primăriei Bunești.
Alte indicații utile pentru cei interesați:


Informațiile privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI Ia adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Documentul se poate accesa aici.

Last modified: 7 februarie 2023

Comments are closed.